kèo+nhà+cái HLV Lê Thụy Hải được vinh danh tại giải Fair-play 2020

Hội đồng thẩm định đề cử HLV Lê Thụy Hải cho giải Fair-Play trọn đời với những đóng góp của ông cho bóng đá Việt Nam.The